http://NALLATHUMATTUM.CO.IN
http://NALLATHUMATTUM.CO.IN

Checking delivery availability...

background-sm
Search
3
Home All Updates (140) பாகற்காய்ச்சாறு மற்ற
பாகற்காய்ச்சாறு மற்ற
பாகற்காய்ச்சாறு மற்றும் பயன்கள் 1.இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவை குறைக்கும். 2.சர்க்கரை நோயினால் வரும் பின்விளைவுகளை தடுக்கும். 3.நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து புத்துணர்வை கொடுக்கும்.
  • 2017-11-23T07:41:30

Other Updates

View All Updates